Skip to main content
Հետադարձ կապ

Երեխայի զարգացումը

Ահա երեխան առաջին ատամը ծակեց, ահա առաջին բառն ասաց, ահա առաջին քայլն արեց, ահա առաջին ...և սրանցից յուրաքանչյուրն իրադարձություն է:

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ

  • ոչ բոլոր երեխաներն են միևնույն արագությամբ զարգանում. յուրաքանչյուր երեխա անկրկնելի է և զարգանում է իր ուրույն ընթացքով,
  • երեխայի զարգացման ոչ բոլոր ոլորտներն են ընթանում միևնույն փուլում,
  • միշտ էլ կան երեխաներ, որոնք միջինից ավելի արագ և միջինից ավելի դանդաղ են զարգանում:

Մի քանի վարժանքներ, որոնք կնպաստեն երեխայի խոսքի զարգացմանը
Երեխայի խոսքի զարգացմանը նպաստող ամենակարևոր զբաղմունքներից մեկը նրա համար ընթերցելն է

Թողե՛ք երեխային ինքնուրույն որոնել և ինքնուրույն արտաբերել բառերը
Ծնողներն իրենք են իրենց երեխայի կյանքում ամենակարևոր ուսուցիչը:

Երեխաների մտածողությունը զարգացնող մի քանի վարժություններ
26 վարժություններ, որոնք կօգնեն զարգացնել ձեր երեխայի մտածողությունը

Երեխայի մտավոր զարգացումը 5-7 տարեկանում
Սովորելը կարող եք հաճելի և գործնական դարձնել` ընդգրկելով երեխային առօրյա գործողությունների մեջ և ամենակարևորը՝ խաղալով նրա հետ

Երեխայի խոսքի զարգացումը 3-5 տարեկանում
Ինչպես կարող են ծնողները նպաստել երեխայի խոսքի զարգացմանը

Խնամք և առողջություն

62555977