Skip to main content
Հետադարձ կապ

Վարպետության դաս հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար

Երբ ձեզ առաջին անգամ հայտնում են, որ ձեր երեխան հաշմանդամություն ունի, անհանգստանալը միանգամայն նորմալ է: Ահա՛ մի քանի խորհուրդ պրոֆեսոր Մորին Սամս-Վոնից, որոնք կօգնեն ձեր երեխային հասնել իր ողջ ներուժին։ 

Հաշմանդամություն ունեցող ցանկացած երեխա իր ուժեղ կողմերն ունի։ Դա կարող է արտահայտվել արվեստով զբաղվելիս, իր բնավորության գծերի, շարժողական կամ այլ հմտությունների միջոցով։

Կարևոր է կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչ երեխաները կարող են լավ անել, այլ ոչ՝ հակառակը, քանի որ օգտագործելով այդ կարողությունները, մենք նրանց կուղղորդենք և կօգնենք հաղթահարել դժվարություններն այլ ոլորտներում: