Skip to main content
Հետադարձ կապ

-

-

-

-

Խոսքի հապաղում
Լոգոպեդ Ժաննա Պայլոզյանի հետ քննարկել ենք երեխաների խոսքի հետ կապված խնդիրները և խնդիրներին ուշացած արձագանքելու հետևանքները:

Առաջին այցը գինեկոլոգի մոտ պետք է լինի մինչև ութ տարեկանը
Մանկական և դեռահասների գինեկոլոգ Գայանե Մնացականյանի հետ զրուցել ենք առաջին այցի, առաջին դաշտանի և աղջիկների հիգիենայի մասին:

Աուտիզմ
Աուտիզմի ախտորոշման, առաջին նշանների, հաղթահարման և դրա հետ ապրելու մասին զրուցել ենք «Արմավ» շարունակական կրթության կենտրոնի հիմնադիր, լոգոպեդ Արմինե Ավագյանի հետ:

Ինչպես սովորեցնել երեխաներին ճիշտ լվանալ ձեռքերը
Խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ձեռքերը լվանալը սովորություն դարձնել երեխաների համար

Հազ․ մեկ խնդիր՝ տասնյակ պատճառներ
Մանկաբույժ, թոքաբան Մարիամ Հախվերդյանի հետ զրուցել ենք հազի պատճառների և բուժման մասին։