Skip to main content
Հետադարձ կապ

Խաղադարան

Խաղը երեխայի հիմնական զբաղմունքն է, աշխարհաճանաչողության նրա հիմնական գործիքը: Խաղի արդյունքում զարգանում են երեխայի մտավոր, ֆիզիկական, սոցիալական և զգայական ոլորտները, ակտիվանում է երևակայությունը: Խաղից է կախված, թե ինչ հմտություններով կզինվեն երեխաները, թե ինչպիսի մարդ կդառնան նրանք ու թե ինչպիսի աշխարհ կկերտեն վաղը: Ուրեմն, եկե՛ք խաղանք:

Հիշե՛ք, երեխաները սովորում են, երբ

  • խաղեր են խաղում,
  • լսում են ձեր պատմությունները, ձեր կարդացած հեքիաթները, իսկ հետո խոսում են դրա մասին,
  • զբոսանքի ժամանակ կամ դրանից հետո խոսում են այն մասին, թե ինչ տեսան,
  • երբ իրենք են պատմություններ պատմում կամ հորինում, արտասանում են, երգում, նկար են դիտում կամ էլ բացատրում են, թե ինչպես են ինչ-որ բան արել:

Թղթե ինքնաթիռ
Խաղացե'ք այս զվարճալի խաղը, որը կսովորեցնի ձեր երեխային խոչնդոտներ հաղթահարել

Քամի
Այս խաղը հիանալի եղանակ է զգայական հմտությունների միջոցով՝ շարժման ու տարածության փոխկապակցված աշխատանքը հասկանալու համար:

Գրքերով ճանապարհ
Խաղացե'ք ձեր փոքրիկի հետ միասին և զարգացրեք խնդիրներ լուծելու և հաղթահարելու նրա ունակությունը:

#LearningAtHome _ Գուշակի՛ր, թե ինչ է
Այս խաղը զարգացնում է երեխայի մաթեմատիկական և խոսքի կարողությունները։

#LearningAtHome _ Մեր մանկության խաղը
ուցե այս խաղերը պարզ են թվում, բայց դրանք նպաստում են երեխայի ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև՝ զգայական առողջության բարելավմանը։

Դրական ծնողավարում