Skip to main content
Հետադարձ կապ

Պատվաստումների ազգային օրացույց

Ձեզ ենք ներկայացնում պատվաստումների ազգային օրացույցը, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության երեխաները պատվաստումեր են ստանում: Պատվաստումերը կատարվում են երեխային սպասարկող տարածքային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում` պահպանելով համապատասխան պատվաստման կատարման կանոնները և ժամկետները:

 

ՏԱՐԻՔ

 

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ

 

Ծնվելուց 24-48 ժամ հետո

 

ԲՑԺ, ՎՀԲ

6 շաբաթական

 

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ, Ռոտա, ՕՊՊ, Պնևմո

12 շաբաթական

 

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ, Ռոտա,ՕՊՊ, Պնևմո

18 շաբաթական

 

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ , ՕՊՊ, Պնևմո

24 շաբաթական

ԻՊՊ

12 ամսական

 

ԿԿԽ

18 ամսական

 

ԱԿԴՓ (համակցված), ՕՊՎ

6 տարեկան

 

ԱԴՓ-Մ, ՕՊՎ, ԿԿԽ

15-16 տարեկան, ակնուհետև ամեն տասը տարին մեկ անգամ

ԱԴՓ-Մ

16-17 տարեկան

Մենինգակոկային, ՎՀԱ (2 դեղաչափ), Պնևմո, ԿԿԽ (2 դեղաչափ չունեցողներին), Տուլարեմիա

 

ԲՑԺ-ն պաշտպանում է տուբերկուլոզից

ՎՀԲ-ն պաշտպանում է հեպատիտ Բ-ից

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ (հնգավալենտ)-ը պաշտպանում է դիֆթերիայից, կապույտ հազից, փայտացումից, հեմոֆիլուսային Բ տեսակի վարակից, հեպատիտ Բ-ից

Ռոտա-ն պաշտպանում է ռոտավիրուսային վարակներից

ՕՊՊ-ն պաշտպանում է պոլիոմիելիտից

Պնևմո-ն պաշտպանում է պնևմակոկային վարակներից /այս պատվաստումերը կկատարվեն 2013 թվականից/

ԻԻՊ – Ինակտիվացված պոլիոմիելիտ

ԿԿԽ-ն պաշտպանում է կարմրուկից, կարմրախտից և խոզուկից

ԱԿԴՓ-ն պաշտպանում է դիֆթերիայից, կապույտ հազից և փայտացումից

ԱԴՓ-Մ-ն պաշտպանում է դիֆթերիայից և փայտացումից

ՎՀԱ-ն պաշտպանում է վիրուսային հեպատիտ Ա-ից։