Skip to main content
Հետադարձ կապ

Հավելյալ սնուցում

Հավելյալ սնուցումը պետք է սկսել երեխայի վեց ամսականը լրանալուն պես: Ի դեպ, յուրաքանչյուր ճաշի 75 տոկոսն ուղղվում է երեխայի ուղեղի կազմավորմանը: Այնպես որ հավելյալ սնուցման առողջ ու անվտանգ լինելն անասելի կարևոր է: 

Ինչպիսին պետք է լինի հավելյալ սնուցումը

  • ժամանակին, այսինքն՝ բոլոր երեխաները, ի հավելումն կրծքի կաթի, պետք է սկսեն հավելյալ սնունդ ստանալ՝ 6 ամսական հասակից սկսած:
  • համապատասխան, որը նշանակում է, որ հավելյալ սնունդը իր սնուցիչ արժեքավորությամբ պետք է առնվազն չզիջի կրծքի կաթին:
  • անվտանգ եղանակով պատրաստված, այսինքն՝ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն նրա՝ ախտածին մանրէներով վարակվելու հավանականությունը նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ:
  • պետք է տրվի համապատասխան ձևով, այսինքն՝ սնունդը պետք է ունենա համապատասխան խտություն և երեխային  տրվի բավարար քանակությամբ:

6-8 ամսական երեխաների սնուցումը
Այս տարիքում երեխան ավելի շատ էներգիայի և սննդանյութերի կարիք ունի, քան իր կյանքի որևէ այլ շրջանում

9-11 ամսական երեխաների սնուցումը
Ձեր երեխան այս տարիքում ավելի շատ էներգիայի և սննդանյութերի կարիք ունի, քան իր կյանքի որևէ այլ շրջանում

1-2 տարեկան երեխաների սնուցումը
Երեխաներն այս տարիքում արդեն կարող են սնվել ընտանիքի մյուս անդամների նման

Հավելյալ սնուցման ընդհանուր կարևոր սկզբունքները
Հավելյալ սնուցման էֆեկտիվությունը գնահատելու համար անհարժեշտ է հետևել երեխայի աճի ցուցանիշներին

Հավելյալ սննդի անվտանգ պատրաստումն ու պահպանումը
Խորհուրդներ կրծքով չկերակրվող երեխայի հավելյալ սնուցման վերաբերյալ. ինչպե՞ս պատրաստել հավելյալ սնունդը

Սնուցում

62555977
The website encountered an unexpected error. Please try again later.